Výber z realizovaných projektov


  • Rekonštrukcia zimného štadióna Ondreja Nepelu, časť prístupové komunikácie - hlavný inžinier projektu,vypracované všetky stupne PD a autorský dozor
  • Obchodné centrum Kaufland Bratislava, Trnavská ul. - všetky stupne PD, autorský dozor
  • Shopping park Soravia I-IV, Studená ul. Bratislava - všetky stupne PD, autorský dozor
  • Rekonštrukcia Hviezdoslavovho námestia v Bratislave - projektant a koordinátor dopravnej časti, autorský dozor
  • Rekonštrukcia Hlavného námestia, Bratislava - hlavný inžinier projektu, projekt stavby, autorský dozor
  • ČSPHL ESSO Budča projektant dopravnej časti - všetky stupne PD, výkon autorského dozoru
  • Swedwood Malacky, areálové komunikácie, odstavné plochy - všetky stupne PD
  • Koloseo, polyfunkčné a bytové domy Tomášikova ul., Bratislava – projekty svetelne riadenej križovatky, komunikácií a parkovísk – všetky stupne PD, výkon autorského dozoru
  • Obytný súbor ROZADOL, Ružová dolina, Bratislava - chodníky a parkovacie plochy, všetky stupne PD
  • Budova ústredia SLSP, Tomášiková ul.,BA - komunikácie, parkoviská a chodníky, všetky stupne PD