Kde nás nájdete?Čomu sa venujeme?


Vitajte na stránkach spoločnosti DS - projekt s.r.o., ktorá bola založená v roku 2004. Našou hlavnou činnosťou je projektovanie dopravných stavieb: ciest, miestnych komunikácií, križovatiek, parkovísk, námestí, chodníkov pre peších, cyklistických chodníkov a pod. Ďalej ponúkame inžiniersku činnosť, vypracovanie projektov dopravného značenia, či výpočet statickej dopravy.


Projekty vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie:


  • Technická štúdia
  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • Dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Dokumentácia realizácie stavby
  • Dokumentácia skutočného realizovania stavby

  • Vieme zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre rôzne profesie súvisiace s dopravnými stavbami, ako sú napr.: vodovod, kanalizácia, plyn, statika, výsadba zelene, rozpočet.


    Je pre nás samozrejmosťou realizovať projekty v kvalite zodpovedajúcej predstavám investora a spĺňajúce požiadavky súvisiacich noriem a predpisov.